Έκτακτη Ενημέρωση 13/09/2022

Το event που σχεδιάζαμε με τίτλο Corfu Festival of Classics, an Event for a Good Cause , προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Κέρκυρα μεταξύ 27-28-29-30 Οκτωβρίου 2022, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για τον Απρίλιο ή τον Μάιο 2023…

Οι λόγοι της αναβολής:

Η κύρια αιτία ήταν η έλλειψη ικανών συμμετοχών… Ενώ πρόσθετοι λόγοι αναφέρονται:

 • Η κύρια αιτία ήταν η έλλειψη ικανών συμμετοχών… Ενώ πρόσθετοι λόγοι αναφέρονται:
 • Έχουν ήδη κανονίσει άλλη εδήλωση με τις οικογένειες τους.
 • Θα πάνε στο εξοχικό τους με τα παιδιά και φίλους
 • Είναι μακριά
 • Είναι ακριβή εκδρομή 
 • Με τον καιρό τι κάνουμε εάν βρέχει?

Μετά την άτυχη εξέλιξη της φετινής «προσπάθειας», παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ευγενέστατοι φορείς και συνεργάτες πως η πρώτη δοκιμαστική εκδήλωση θα προσδιοριστεί για τον επόμενο χρόνο μετά από συναπόφαση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των όσων προβλέπονται

Σας ζητούμε συγνώμη για την ατυχή κατάληξη, αλλά θεωρούμε πως είναι πρώτιστο καθήκον μας να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία μιας εξαιρετικής, κατα την ταπεινή μας άποψη, ιδέας που θα συνεισφέρει στην ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου για την ποιοτική αναβάθμιση του νησιού, θα δώσει περαιτέρω γνώση και ιδιαίτερη χαρά στους θεατές της όπως και επαγγελματική υποστήριξη στους στόχους των αμέσως ή εμμέσως εμπλεκομένων επιχειρήσεων του τόπου.

Από την Οργανωτική Ομάδα: Ανδρέας Καροτσιέρης, Βύρων Ρηγινός, Βασίλης Κερτσικοφ, Σπύρος Κοντογιώργης, Θέμης Λουζιώτης , Άλεξ Βαζαίος, Βασίλης Χαρίτος, Βικτόρια Μαρτίνη, Λένα Βελισαρίδου, Αντώνης Κούρος, Γιώργος Καθρέπτης.


For immediate release 13/09/2022

The event which we were planning under the title Corfu Festival of Classics, an Event for a Good Cause, scheduled to take place on the Greek island of Corfu between 27-28-29-30 October 2022, is Postponed to April or May 2023…

The reasons for the postponement:

 • The main reason was the lack of comitted participations…

While additional reasons are mentioned as:

 • They have already arranged another event with their families
 • They plan go to their summer houses with the children and friends
 • It’s far away
 • It is an expensive excursion
 • With the weather what do we do if it rains?

After these unfortunate developments of this year’s «attempt» for “a triple” event, we ask that the kind organizations and partners to be informed that the new dates will be decided for next year, after a joint decision of all those involved, so that there will be the required extended time for the best implemetation of what was initially foreseen.

We apologize for the unfortunate outcome, but we consider as our primary duty to preserve the credibility of an excellent, in our humble opinion, idea that will contribute to the wider quest of the Municipality of Corfu [the event will be under its auspice] for upgrading the quality of the island, which shall provide further knowledge and special joy to its viewers as well as professional support for local businesses of all directly or indirectly involved.

From the Organizing Team: Andreas Karotsieris, Byron Riginos, Vassilis Kertsikov, Spyros Kontogiorgis, Themis Louziotis, Alex Vazaios, Vassilis Charitos, Victoria Martini, Lena Velissaridou, Antonis Kouros, Giorgos Kathreptis.

Αρέσει σε %d bloggers: